E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Syr 40,11-14.17

Tytul:
Słowo Boże: Syr 40,11-14.17
Kiedy:
Cz, 10. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Syr 40,11-14.17

"Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza. Każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie. Bogactwa niesprawiedliwych wyschną jak potok i przeminą jak wielki grzmot, co się rozlega w czasie ulewy. Jak (sprawiedliwy) raduje się, gdy otwiera ręce, tak grzesznicy ulegną zatraceniu. ... Dobroczynność jest jak raj we wszystko obfitujący, a jałmużna - trwa na wieki."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Dzisiejsze Słowo Boże z Księgi Mądrości Syracha tłumaczy nam wielką prawdę, że na końcu Bóg dokona rozdziału i doprowadzi wszystko do pierwotnego porządku. Tak jak wody nie da się pomieszać z olejem, tak i grzechu nie da się pomieszać z Łaską. - Tak jak woda wróci do morza, a to, co z ziemi wróci do ziemi, tak również wszystko, co służy szatanowi, pójdzie do niego w wieczną niewolę, a kto jest Bogu wierny, kto żyje sprawiedliwie, kto czyni miłosierdzie i potrzebującym udziela jałmużny, ten pójdzie do Nieba i z Bogiem będzie trwał w Szczęściu na wieki.

- Wielu ludzi myśli, że nie ma Boga, ponieważ nie reaguje natychmiast na ludzką złość czy przewrotność. Bóg jednak jest cierpliwy i czeka na nawrócenie człowieka, aby go zbawić: "Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?" (Ez 18,23). Zaś pierwszy papież, św. Piotr Ap., wyjaśnia: "Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia." (2P 3,9). - Nie można więc w to wątpić, że wcześniej czy później, kiedy nadejdzie na  to właściwy czas, "każde przekupstwo i niesprawiedliwość zostaną starte, a uczciwość na wieki trwać będzie." - Wszyscy zaś, którzy się nawrócą i opuszczą złe drogi i czyny, będą się radować Miłosierdziem Boga oraz Jego Wiernością i Sprawiedliwością. Kto jest dobroczynny i miłosierny, będzie uznany przez Boga za sprawiedliwego, Bóg przebaczy mu inne błędy ludzkiej słabości i zbawi go oraz obdarzy Szczęściem Nieba na wieki. - "A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że Dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?" (Rz 2,4). - "Jakże wielkie jest Miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają." (Syr 17,29).

·      Czy dobrze kontroluję moje życie, moje myśli, słowa i czyny, - od kogo one pochodzą i dokąd, czy do kogo, ostatecznie prowadzą? - Czy staram się w moim życiu być wobec innych sprawiedliwy, a więc miłosierny, dobroczynny i dobry?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.