E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Mt 5,4348

Tytul:
Słowo Boże: Mt 5,4348
Kiedy:
So, 9. październik 2021
Kategoria:
MODLITWA

Opis

Słowo Boże:                                  Mt 5,43‑48

"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyja­ciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ I MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY WAS PRZEŚLADUJĄ; TAK BĘDZIECIE SYNAMI OJCA WASZEGO, KTÓRY JEST W NIEBIE; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz Niebieski."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- W tym Słowie Bożym Jezus poucza nas, że powinniśmy miłować również naszych nieprzyjaciół i tę miłość okazywać im w postaci modlitwy za nich i przebaczenia im, bo tylko tak BĘDZIEMY SYNAMI OJCA NASZEGO, KTÓRY JEST W NIEBIE.

- To na pewno nie jest łatwe, ale konieczne, byśmy się mogli uwolnić od wszelkiej formy, niszczącego nas samych, egoizmu i od najgroźniejszej dla nas nienawiści, która czyni bezowocnymi wszystkie inne nasze dobre czyny. Tylko wtedy możemy się stać doskonałymi, jak tego Jezus oczekuje od nas, jako od kandydatów do Nieba, jeśli wyrzucimy z naszych serc wszelką nienawiść, a nawet niechęć, czy wzgardę wobec innych, żyjąc jedynie Miłością Chrystusową.

- Jak groźną jest nienawiść dla człowieka, poucza nas św. Jan Apostoł: "Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie Życia Wiecznego." (1 J 3,15). - Zaś Jezus poucza nas wyraźnie: "Jak Mnie umi­łował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w Miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać Moje Przykazania, będziecie trwać w Miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem Przykazania Ojca Mego i trwam w Jego Miłości. To wam powiedziałem, aby Radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest Moje Przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem." (J 15,9‑12).

- Często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jak wiele błogosławieństwa na cały dzień przynosi człowiekowi jego pierwsza modlitwa zaraz po obudzeniu. Człowiek powinien zaczynać swój dzień pełnym zwróceniem się serca, umysłu i woli ku Bogu, dziękując Mu za błogosławieństwo nocy i prosząc o błogosławieństwo na cały dzień. - Wiedzieli o tym nasi praojcowie, którzy śpiewali:

"Kiedy ranne wstają zorze. Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże Wielki! - A człowiek, który bez miary, obsypany Twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? - Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na Niebie i szukam Go koło siebie. - Wielu snem śmierci upadło, co się wczoraj spać pokładło, my się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili. - Boże w Trójcy niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty, Tobie Chwałę oddajemy, niech dla Ciebie dziś żyjemy." - Jak pięknie byłoby, gdyby dziś w naszych rodzinach znów można było słyszeć tę pieśń!

- Módlmy się też często słowami Psalmisty: "Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam." (Ps 5,2‑3).

·      Czy już zdaję sobie sprawę z tego, co oznacza Sprawiedliwość Boża, która rozdaje dobra wszystkim, lecz żąda używania ich z odpowiedzialnością oraz dzielenia się nimi w miłości braterskiej ze wszystkimi, którzy znajdują się w potrzebie? - Czy zapisałem sobie mocno w sercu Słowa Jezusa i ciągle pamiętam o nich starając się zawsze żyć według nich: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7,12) ?

·      W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie.

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokor­nie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.