E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Łk 3,2122

Tytul:
Słowo Boże: Łk 3,2122
Kiedy:
Cz, 14. październik 2021
Kategoria:
MODLITWA

Opis

Słowo Boże:                                  Łk 3,21‑22

"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A GDY SIĘ MODLIŁ, OTWORZYŁO SIĘ NIEBO I DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPIŁ NA NIEGO, w postaci cielesnej niby gołębica, a z Nieba odezwał się Głos: «Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Jezus ponownie Swym własnym przykładem ukazuje nam wartość modlitwy. Słyszymy więc, że, "gdy się modlił, otworzyło się Niebo i Duch Święty zstąpił na Niego". - Wiemy, że Jezus jako Syn Boży zawsze był zjednoczony z Ojcem
i z Duchem Świętym. To więc, czego jesteśmy świadkami przy Chrzcie Jezusa, ukazuje nam przemianę, jaka dokonuje się w człowieku w czasie modlitwy, w której szuka zjednoczenia z Ojcem Niebieskim, dziękując Mu i uwielbiając Go za wszelkie Łaski. - Wtedy zstępuje na człowieka Duch Święty i napełnia go Swoim Światłem, Swoją Mądrością, Swoim Szczęściem, Swoją Mocą, Swoim Pokojem itp. - Ludzie nie zdają sobie chyba sprawy z tego, co tracą, gdy opuszczają jakąkolwiek modlitwę, a zwłaszcza poranną, z której mają czerpać światło i siłę do życia na cały dzień, lub też wieczorną modlitwę, w której przede wszystkim mają dziękować Bogu za wszelkie znane i nieznane Łaski otrzymane w ciągu całego dnia.

- Szatan jednak wie, co oznacza modlitwa dla człowieka, dlatego podsuwa mu wszystkie możliwe wykręty i pragnie tylko jednego, aby człowiek zrezygnował z modlitwy, bo wtedy straci właśnie to wszystko, co daje Duch Święty. - Dowodem tego podstępnego działania szatana jest fakt, że ludzie razem mieszkają, razem pracują, razem jedzą i piją, razem odpoczywają, razem się bawią i tyle innych rzeczy robią razem, lecz gdy chodzi o wspólną modlitwę, aby małżonkowie razem się modlili, aby rodzice razem z dziećmi się modlili, to jakoś bardzo ciężko to idzie, a często bywa nawet powodem sporu i kłótni. - Szatan bowiem wie, że człowiek bez modlitwy, to człowiek naprawdę bez Boga, - zaś człowiek bez Boga, to zabawka i igraszka w szponach szatana.

- W Nowym Katechizmie czytamy: (2599) "Syn Boży, który stał się Synem Dziewicy, nauczył się modlić według swego ludzkiego serca. Uczy się modlitwy od swej Matki, która zachowywała wszystkie «wielkie sprawy» Wszechmogącego i roz­ważała je w swoim sercu. Uczy się jej przez słowa i rytm modlitwy swojego ludu w synagodze w Nazarecie i w Świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat dwunastu: «Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca» (Łk 2,49). Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów; modlitwa synowska, jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie przeżywana przez samego Jedynego Syna w jego człowieczeń­stwie, z ludźmi i dla ludzi."

- O wielkiej wartości wspólnej modlitwy, która sprowadza na nas Ducha Świętego, dowiadujemy się między innymi z Dziejów Apostolskich: "Wszyscy oni trwali jedno­myślnie na modlitwie RAZEM z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego." (Dz 1,14). - "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy RAZEM na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dz 2,1‑4).

·      Czy chętnie szukam zarówno modlitwy sam na sam z Bogiem, jak również wspólnej modlitwy razem z innymi w mojej rodzinie, czy w pracy, czy w każdej innej sytuacji, - czy może w ogóle wstydzę się przyznać, że modlę się?
- Czy już nauczyłem się znajdować czas poświęcony na szczególną modlitwę przed moimi wszystkimi ważniejszymi krokami i decyzjami w moim życiu? - Czy pamiętam o mojej modlitwie natychmiast po obudzeniu, jak również o aktach strzelistych wiary, nadziei i miłości w ciągu dnia oraz o modlitwie tuż przed zaśnięciem, z którego już nie jeden człowiek nie obudził się więcej?

·      W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie.

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.