E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Łk 20,4547

Tytul:
Słowo Boże: Łk 20,4547
Kiedy:
Śr, 20. październik 2021
Kategoria:
MODLITWA

Opis

Słowo Boże:                                  Łk 20,45‑47

"Gdy cały lud się przysłuchiwał, (Jezus) rzekł do Swoich uczniów: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają oni domy wdów i DLA POZORU DŁUGO SIĘ MODLĄ. CI TYM SUROWSZY DOSTANĄ WYROK»."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Jezus ostrzega tutaj wszystkich, którzy odmawiają długie modlitwy tylko na pokaz, więcej dla oka ludzkiego, niż z miłości do Boga. Nie brak było takich ludzi w czasach Jezusa. Nie brak ich również i dzisiaj. - Szczęśliwymi mogą się nazwać ci, którzy się modlą całym sercem do Boga, ustawicznie dziękują Mu za wszystkie Łaski oraz uwielbiają Go! Tacy będą przez Boga na pewno błogosławieni i będą mieć udział w Jego Szczęściu i w Jego Pokoju!

- Dlatego Jezus przestrzega wszystkich źle modlących się: "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (Mt 6,5‑6).

- Nieraz słyszy się narzekania, że są ludzie, którzy dużo się modlą, ale w życiu codziennym dla innych są trudni i prawie nie do zniesienia. Modlitwy takich ludzi na pewno nie podobają się Bogu. Modlitwa powinna prowadzić modlącego się do coraz głębszego życia z wiary, a więc do życia coraz lepszego, coraz bardziej świętego, opromienionego dobrocią, cichością, cierpliwością, łagodnością, wyrozumiałością, miłosierdziem, zdolnością do przebaczania i pojednania itp. Kto o te cnoty nie walczy i w kim ta walka nie przynosi dobrych owoców, tego modlitwy na pewno nie są dobre, bo nie przynoszą dobrych owoców, owych wspomnianych cnót.

- "Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!" (Ef 5,19‑20).

·      Czy troszczę się o to poważnie, aby moje modlitwy podobały się Bogu oraz przynosiły dla mnie i dla innych ludzi Błogosławieństwo Boże i wszelkie inne dobre owoce?

·      W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie.

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.