E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Tb 12,810

Tytul:
Słowo Boże: Tb 12,810
Kiedy:
Pt, 4. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Tb 12,8‑10

"LEPSZA JEST MODLITWA ZE SZCZEROŚCIĄ I MIŁOSIERDZIE ZE SPRAWIEDLIWOŚCIĄ ANIŻELI BOGACTWO Z NIEPRAWOŚCIĄ. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Jakie cudowne pouczenia daje nam dziś Słowo Boże na dalszą drogę naszego życia. Maryja, Matka Jezusa, tak wiele osiągnęła na całą wieczność, ponieważ to, co usłyszała, zachowywała i rozważała w swym sercu. - Maryja nie tylko wiedziała, że miłosierdzie wypływa z miłości, i że miłość zawsze jest miłosierna, ale też według tego żyła, tj. żyła w jedności z Bogiem, który jest Miłością i Miłosierdziem oraz praktykowała uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy wobec swoich bliźnich.

- Miłosierdzie można więc spotkać tylko tam, gdzie panuje Miłość Boża. Dlatego św. Piotr poucza: "Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów." (1 P 4,8). - Kto więc praktykuje miłosierdzie wobec błędów swoich bliźnich, ten ma miłość, i w ten sposób może też oczekiwać Miłości od Boga w postaci Miłosierdzia i przebaczenia grzechów.

- Pan Jezus w ostrych słowach karci tych, którzy są obłudni i zakłamani oraz bez miłosierdzia: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka (tkwi) w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata." (Mt 7,1-5).

- Co się zaś tyczy jałmużny, właśnie tej, która oczyszcza z grzechów i uwalnia od śmierci, posłuchajmy, co mówi sam Pan Jezus: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w Niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (Mt 6,1-4).

To pierwsze pouczenie daje Pan Jezus gdzie indziej w nieco innym sformułowaniu:

"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w Niebie." (Mt 5,16). - A że to wszystko prowadzi do uzyskania pokoju, wyjaśniają nam Aniołowie w Betlejem: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania." (Łk 2,14).

·       Czy często powracam do tych pouczeń Słowa Bożego, które codziennie rozważam? - Czy zwalczam pokusy skąpstwa i chciwości w moim własnym życiu, aby móc praktykować miłosierdzie wobec cierpiących i potrzebujących pomocy i aby w ten sposób wypełnić Wolę Ojca Niebieskiego i zasłużyć sobie na Jego Błogosławieństwo już tu na ziemi i na Szczęście Wieczne w Niebie?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

 Modlitwa dnia:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze mi­łowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…