E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Łk 1,6779

Tytul:
Słowo Boże: Łk 1,6779
Kiedy:
Wt, 22. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Łk 1,67‑79

"Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: ... «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud Swój i wyzwolił go, i Moc Zbawczą nam wzbudził w domu sługi Swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta Swych świętych proroków, że NAS WYBAWI od NIEPRZYJACIÓŁ i z RĘKI WSZYSTKICH, KTÓRZY NAS NIENAWIDZĄ; że MIŁOSIERDZIE OKAŻE OJCOM NASZYM i wspomni na Swoje święte Przymierze - na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie (co się dokona) przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki Litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z Wysoka Wscho­dzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju»."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Te prorocze słowa, które wypowiadał Zachariasz napełniony Duchem Świętym, są zapowiedzią nowego czasu w Zbawczym Dziele Boga. Tutaj zapowiedziane Miłosierdzie nazywa Zachariasz "Litością serdeczną Boga", a Jezusa nazywa on "z Wysoka Wschodzącym Słońcem", które Bóg Ojciec z Nieba posyła, "by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju".

Jakżeż często ludzie zapominają o tym, jak bardzo losy pokoju każdego człowieka i całego świata zależą z jednej strony od życia człowieka w jedności z Bogiem, zaś z drugiej strony od życia człowieka w ciemności grzechu sprzeciwu wobec Boga.
- Człowiek Mocą i Łaską Jezusa Chrystusa uwalniając się od grzechu, oddaje Bogu należną Chwałę, a wtedy Bóg obdarza tego człowieka pokojem, a przez niego również cały świat, zgodnie z tym, co słyszymy od Aniołów w Betlejem: "I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo Zastępów Niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na Wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego Upodobania»." (Łk 2,13‑14).

Rozważmy tu kilka myśli, które Jezus przekazał nam przez bł. S. Faustynę: "Wiedz, córko Moja, że pomiędzy Mną a tobą jest przepaść bezdenna, która dzieli Stwórcę od stworzenia, ale tę przepaść wyrównuje Miłosierdzie Moje. Podnoszę cię do Siebie, nie jakobym cię potrzebował, ale jedynie z Miłosierdzia darzę
cię Łaską Zjednoczenia. - Powiedz duszom, aby nie stawiały tamy Mojemu Miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje Moje Miłosierdzie we wszystkich sercach, które mu otwierają swoje drzwi; jak grzesznik, tak i sprawiedliwy potrzebuje Mojego Miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest Łaską Mojego Miłosierdzia."
(Dzienniczek1576-1577).

- Św. Paweł wcześniej już o tym wiedział, to czynił i to nam opisał: "Za Łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi Łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz Łaska Boża ze mną." (1 Kor 15,10).

- Wielu ludzi ma często duże trudności z interpretacją Pisma Świętego, zwłaszcza ze zrozumieniem proroczych tekstów. Te trudności, gdy nie są rozwiązywane według właściwych prawideł i norm, są często początkiem różnych sekt. Dlatego przypo­mnijmy sobie zasadę interpretacji, którą podaje pierwszy papież, św. Piotr Apostoł: "To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie." (2 P 1,20-21).

·      Jak reaguję przy słuchaniu Słowa Bożego, które wymaga ode mnie czasami pewnego wysiłku, aby Je zrozumieć, lub by uwierzyć w Jego Prawdę, - czy próbuję wtedy to Słowo dopasować do mego osobistego życia, - czy też moje życie staram się dopasować do Prawdy tego Słowa Bożego, co jest konieczne dla mego zbawienia, uświęcenia i osiągnięcia Szczęścia Wiecznego w Niebie?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…