Der GruenderZałożyciel urodził się 26 marca 1939 roku w miejscowości Grabie pod Krakowem.
W wieku czterech lat powiedział, że chce zostać księdzem.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej uczęszczał do liceum w 1953 roku.
W tym czasie w Polsce rządził reżim stalinowsko-ateistyczny.
Jego otwarte przyznanie się, że chciał studiować teologię, wywołało falę nękania, która zmusiła go do sześciokrotnej zmiany liceum.
Jednak pomimo wielu trudności pozostał wierny swojemu powołaniu.
W sierpniu 1958 wstąpił do Zakonu Zmartwychwstania.
Po ukończeniu nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne 15 września 1959 r. i natychmiast rozpoczął studia w Filozoficznym Instytucie Teologicznym Księży Misjonaźy w Krakowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 19 marca 1965.
Głównym mottem Primicijnym było życzenie, które Jezus wyraził w modlitwie do Ojca Niebieskiego: "ABY WSZYSCY STANOWILI JEDNO!" (J 17, 11-21).
Od 1972 pracował w Brazylii (5 lat), a następnie w Niemczech (10 lat).
W 1980 roku założył w Niemczech Samarytański Ruch Maryji JEDNOŚĆ
W 1982 roku założył Braci Samarytan PMNSM z czterema młodymi mężczyznami.
Rok później siostry Samarytanki PMNSM.
Zmarł po długiej chorobie 7 marca 2020 roku w swoim rodzinnym Grabiu.