Krąg Błogosławieństw

Pantokrator

Jaki jest cel kręgu błogosławieństw?

Wszyscy, którzy dołączyli do kręgu błogosławieństw, codziennie otrzymują Boże błogosławieństwo. Kapłani kręgu błogosławieństw - mają moc błogosławieństwa od Jezusa - udzielają błogosławieństwa rano i wieczorem. Kiedy kapłan błogosławi, to sam Jezus Chrystus błogosławi przez kapłana.

Bóg chce dać nam obfite dary poprzez swoje błogosławieństwa. Robiąc to, szanuje naszą wolną wolę. Dlatego powinniśmy nieustannie Go prosić z dziecięcą wiarą i otwierać się na Jego potężną pomoc. Każdy chrześcijanin otrzymał moc łaski przez chrzest by błogosławić. Skorzystaj z tego wspaniałego daru łaski i codziennie błogosław członków swojej rodziny, przyjaciół, a także wrogów.

Nasze motto brzmi::
"Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo."
(1 P 3,9)

Modlitwa błogosławieństwa, aby otrzymać błogosławieństwo:
Wszechmogący Boże, pobłogosław mnie przez kapłanów kręgu błogosławieństw:
† Ojciec i † Syn i † Duch Święty. Amen

Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo † Ojca, miłość † Syna, moc † Ducha Świętego, matczyna ochrona Królowej Niebieskiej, moc ojca świętego Józefa, pomoc świętych aniołów i wstawiennictwo świętych by było z nami (tobą) i towarzyszyć nam (tobie) wszędzie i zawsze! Amen

 
Drodzy przyjaciele z Kręgu Błogosławieństw!

Prosimy, abyś rejestrował tylko osoby, które o tym wiedzą i chcą to zrobić. Wszystkie zarejestrowane osoby są wpisywane wraz z imieniem i adresem na poufną listę błogosławieństw, otrzymują osobiste potwierdzenie ze swoim imieniem i formułą błogosławieństwa i zwykle raz w roku (w Boże Narodzenie) otrzymują biuletyn od braci Samarytan PMNSM. Jeśli chcesz uczynić coś dobrego dla ludzi, możesz również otrzymać błogosławieństwo w ich imieniu. Rejestracja bez wiedzy i woli zainteresowanych nie wnosi wiele w sens intencji Kręgu Błogosławieństwa; Członkowie powinni "świadomie i pełni zaufania" włączyć się w błogosławieństwo, a tym samym zdobyć pewną duchowość, która jest treścią błogosławieństwa".

Dziękuję za zrozumienie!
Życzymy bogatych błogosławieństw Bożych!
Twój zespół z Kręgu Błogosławieństw

Więcej informacji i rejestracja