Modlić się wspólnie i rozważać Słowo Boże

Apostolat

Naszym celem jest zapewnienie, zwłaszcza w rodzinach,

Codzienna MODLITWA WSPÓLNA.
Z rozważeniem SŁOWA BOŻEGO.

  • CODZIENNIE: tak jak organizm potrzebuje jedzenia na co dzień - tak dusza potrzebuje duchowego pokarmu każdego dnia!
  • WSPÓLNIE: ponieważ Jezus mówi nam: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

    Tutaj też Kalendarz Słowa Bożego.

W tym celu zapraszamy do "Rodziny Słowa Bożego".

Oferujemy również pomoce do rozważania: