Modlić się wspólnie i rozważać Słowo Boże

Apostolat

Naszym celem jest zapewnienie, zwłaszcza w rodzinach,

Codzienna MODLITWA WSPÓLNA.
Z rozważeniem SŁOWA BOŻEGO.

  • CODZIENNIE: tak jak organizm potrzebuje jedzenia na co dzień - tak dusza potrzebuje duchowego pokarmu każdego dnia!
  • WSPÓLNIE: ponieważ Jezus mówi nam: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

    Tutaj też Kalendarz Słowa Bożego.

W tym celu zapraszamy do "Rodziny Słowa Bożego".

Oferujemy również pomoce do rozważania:

 

Rodzina Słowa Bożego

Lectio Divina

Rodzina Słowa Bożego

Członkowie starają się codziennie rozważać krótki fragment Pisma Świętego, tworząc w ten sposób rodzinę Jezusa:

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.“ (Lk 8,21)

W ten sposób starają się coraz bardziej przyjąć myślenie, uczucie i działanie Jezusa:

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.“ (Röm 12,2)

Ukazuje im sens życia i daje im głęboki pokój Jezusa, a nawet „duchową wiosnę” w Kościele:

„Regularne czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia ten poufny dialog, w którym słucha się Boga, który przemawia do niego poprzez Pismo Święte i w którym odpowiada się mu ufną otwartością serca poprzez modlitwę. Jestem pewien, że jeśli to ćwiczenie zostanie skutecznie upowszechniane, przyniesie to nową duchową wiosnę w Kościele.“ (Benedykt XVI.)

Bracia Samarytanie FLUHM chętnie udzielają wskazówek duchowych (rekolekcje w ciszy; wyjaśnienia przez e-mail, SMS, Facebook itp.).
Prosimy o kontakt z prośbą o informacje na podany adres.

ŚWIADECTWA

„Nigdy nie traktowałem Biblii poważnie w ogóle. Zawsze myślałem: "Czytają to tylko księża i zakonnice". W Kościele słyszałem ewangelię, ale nigdy o niej nie myślałem.
Teraz czuję, jaką ma siłę - a także relacja z Jezusem jest zupełnie inna.“

„Doszedłem do decyzji, że muszę zdecydować: czy chcę dalej żyć jak dawniej, czy chcę słuchać tego, co mówi Jezus.“

„Dopiero dzięki codziennemu czytaniu Biblii i wymianie pomysłów z przyjaciółmi zrozumiałem, kim właściwie jest Bóg (Jezus). Mój obraz Boga całkowicie się zmienił - miałem w sobie tego karzącego Boga i przez lata nie mogłem pozwolić na Jego miłość, bo nie wierzyłem, chociaż myślałem, że jestem wierzący."

"Rozważnie Słowa Bożego uwolniła mnie od mojej wewnętrznej pustki i bezsilności. Napełniło mnie radością! Bo modląc się ustami byłem wyczerpany.."

 

Krąg Błogosławieństw

Pantokrator

Jaki jest cel kręgu błogosławieństw?

Wszyscy, którzy dołączyli do kręgu błogosławieństw, codziennie otrzymują Boże błogosławieństwo. Kapłani kręgu błogosławieństw - mają moc błogosławieństwa od Jezusa - udzielają błogosławieństwa rano i wieczorem. Kiedy kapłan błogosławi, to sam Jezus Chrystus błogosławi przez kapłana.

Bóg chce dać nam obfite dary poprzez swoje błogosławieństwa. Robiąc to, szanuje naszą wolną wolę. Dlatego powinniśmy nieustannie Go prosić z dziecięcą wiarą i otwierać się na Jego potężną pomoc. Każdy chrześcijanin otrzymał moc łaski przez chrzest by błogosławić. Skorzystaj z tego wspaniałego daru łaski i codziennie błogosław członków swojej rodziny, przyjaciół, a także wrogów.

Nasze motto brzmi::
"Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo."
(1 P 3,9)

Modlitwa błogosławieństwa, aby otrzymać błogosławieństwo:
Wszechmogący Boże, pobłogosław mnie przez kapłanów kręgu błogosławieństw:
† Ojciec i † Syn i † Duch Święty. Amen

Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo † Ojca, miłość † Syna, moc † Ducha Świętego, matczyna ochrona Królowej Niebieskiej, moc ojca świętego Józefa, pomoc świętych aniołów i wstawiennictwo świętych by było z nami (tobą) i towarzyszyć nam (tobie) wszędzie i zawsze! Amen

 
Drodzy przyjaciele z Kręgu Błogosławieństw!

Prosimy, abyś rejestrował tylko osoby, które o tym wiedzą i chcą to zrobić. Wszystkie zarejestrowane osoby są wpisywane wraz z imieniem i adresem na poufną listę błogosławieństw, otrzymują osobiste potwierdzenie ze swoim imieniem i formułą błogosławieństwa i zwykle raz w roku (w Boże Narodzenie) otrzymują biuletyn od braci Samarytan PMNSM. Jeśli chcesz uczynić coś dobrego dla ludzi, możesz również otrzymać błogosławieństwo w ich imieniu. Rejestracja bez wiedzy i woli zainteresowanych nie wnosi wiele w sens intencji Kręgu Błogosławieństwa; Członkowie powinni "świadomie i pełni zaufania" włączyć się w błogosławieństwo, a tym samym zdobyć pewną duchowość, która jest treścią błogosławieństwa".

Dziękuję za zrozumienie!
Życzymy bogatych błogosławieństw Bożych!
Twój zespół z Kręgu Błogosławieństw

Więcej informacji i rejestracja