Nasz Charyzmat

Słowo Boże

Dla nas Słowo Boże jest wolą Bożą.
(rozważać Słowo Boże i żyć zgodnie z nim).

Miłość Bliźniego

Miłosierny Samarytan, z przypowieści o Jezusie, to nasz przykład do naśladowania. Więc korzystamy z naszych talentów w tym duchu.

Adoracja

W adoracji dziękujemy Jezusowi, - odnajdujemy uzdrowienie naszych urazów i wzmacniamy nasze słabości.

Apostolat

Rozważane Słowo Boże, przekazujemy dalej poprzez:
katechezie, - apostolat pism, - Apostolstwo medialne i rekolekcje.

Maryia

Słuchanie Słowa Bożego, rozwaźanie go i życie nim jak Maryja.

Wierność Doktrynie Kościoła

- Pogłębiamy pisma papieskie.
- Kierujemy się Katechizmem Kościoła Katolickiego.

  • Słowo Boże
  • Miłość Bliźniego
  • Adoracja
  • Apostolat
  • Maryia
  • Wierność Doktrynie Kościoła