Nasz Charyzmat

Słowo Boże
Dla nas Słowo Boże jest wolą Bożą.
(rozważać Słowo Boże i żyć zgodnie z nim).
Miłość bliźniego
Miłosierny Samarytan, z przypowieści o Jezusie, to nasz przykład do naśladowania. Więc korzystamy z naszych talentów w tym duchu.
Adoracja
W adoracji dziękujemy Jezusowi, - odnajdujemy uzdrowienie naszych urazów i wzmacniamy nasze słabości.
Apostolat
Rozważane Słowo Boże, przekazujemy dalej poprzez:
katechezie, - apostolat pism, - Apostolstwo medialne i rekolekcje.
Maryia
Słuchanie Słowa Bożego, rozwaźanie go i życie nim jak Maryja.
Wierność doktrynie Kościoła
- Pogłębiamy pisma papieskie.
- Kierujemy się Katechizmem Kościoła Katolickiego.
  • Słowo Boże
  • Miłość bliźniego
  • Adoracja
  • Apostolat
  • Maryia
  • Wierność doktrynie Kościoła