Rodzina Słowa Bożego

Rejestracja

Niniejszym zarejestruję się do rodziny Słowa Bożego:

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

 

Uwaga: Natychmiast po wysłaniu otrzymasz kopię swoich poświadczeń przez e-mail

Wiadomość jest wysyłana do:
Br. Gabriel Hüger Sam. FLUHM
Kloster Hafnerberg 13
A-2571 Altenmarkt/Triesting
Tel.: +43 / (0) 2673 2271 (klasztor)

Lectio Divina

Rodzina Słowa Bożego

Członkowie starają się codziennie rozważać krótki fragment Pisma Świętego, tworząc w ten sposób rodzinę Jezusa:

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.“ (Lk 8,21)

W ten sposób starają się coraz bardziej przyjąć myślenie, uczucie i działanie Jezusa:

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.“ (Röm 12,2)

Ukazuje im sens życia i daje im głęboki pokój Jezusa, a nawet „duchową wiosnę” w Kościele:

„Regularne czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia ten poufny dialog, w którym słucha się Boga, który przemawia do niego poprzez Pismo Święte i w którym odpowiada się mu ufną otwartością serca poprzez modlitwę. Jestem pewien, że jeśli to ćwiczenie zostanie skutecznie upowszechniane, przyniesie to nową duchową wiosnę w Kościele.“ (Benedykt XVI.)

Bracia Samarytanie FLUHM chętnie udzielają wskazówek duchowych (rekolekcje w ciszy; wyjaśnienia przez e-mail, SMS, Facebook itp.).
Prosimy o kontakt z prośbą o informacje na podany adres.

ŚWIADECTWA

„Nigdy nie traktowałem Biblii poważnie w ogóle. Zawsze myślałem: "Czytają to tylko księża i zakonnice". W Kościele słyszałem ewangelię, ale nigdy o niej nie myślałem.
Teraz czuję, jaką ma siłę - a także relacja z Jezusem jest zupełnie inna.“

„Doszedłem do decyzji, że muszę zdecydować: czy chcę dalej żyć jak dawniej, czy chcę słuchać tego, co mówi Jezus.“

„Dopiero dzięki codziennemu czytaniu Biblii i wymianie pomysłów z przyjaciółmi zrozumiałem, kim właściwie jest Bóg (Jezus). Mój obraz Boga całkowicie się zmienił - miałem w sobie tego karzącego Boga i przez lata nie mogłem pozwolić na Jego miłość, bo nie wierzyłem, chociaż myślałem, że jestem wierzący."

"Rozważnie Słowa Bożego uwolniła mnie od mojej wewnętrznej pustki i bezsilności. Napełniło mnie radością! Bo modląc się ustami byłem wyczerpany.."