Słowo Boże: Łk 1,6779

czerwiec
wtorek
22
Wt, 22. czerwiec 2021
Słowo Boże:                                  Łk 1,67‑79 "Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: ... «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud Swój i wyzwolił go, i Moc Zbawczą nam wzbudził w domu sługi Swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta Swych świętych proro…