Dzieci i młodzież

001 Gotteskinder

Chcemy zaprosić dzieci, aby znalazły osobistą więź z Jezusem i poszły za Nim.
Jest dla nas bardzo ważne, aby dzieci z radością doświadczały wiary.

Chcemy podjąć świat dzieci i na tym tle głosić Ewangelię.
Powinne one odkryć siebie, swoje zdolności i dary, a tym samym wzmocnić swoją osobowość.

Ważnymi elementami są twórcze uwielbienie, modlitwa błogosławieństwa, nauczanie i praktyczne wdrożenie.

Jako chrześcijanie żyjemy mocą sakramentów, dlatego pragniemy prowadzić dzieci do źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, do Eucharystii,
dlatego Msza Święta, Adoracja Eucharystyczna i Spowiedź Święta są dla nas bardzo ważne.

>> Tutaj strona "Dzieci Boga" (Gotteskinder.net)

{component index.php?option=com_eventgallery&view=event&layout=imagelist&folder=2019-Gotteskinder&Itemid=258}