Drukuj

Słowo Boże: Mt 25,3140

Event

Title:
Słowo Boże: Mt 25,3140
When:
Wt, 19. wrzesień 2023
Category:
MIŁOŚĆ BRATERSKA - BRATERSKOŚĆ

Description

Słowo Boże:                                  Mt 25,31‑40

"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w Swej Chwale i wszyscy Aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na Swoim Tronie pełnym Chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz oddzie­la owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.» Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzie­liśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM: WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI.»"

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- W tym Słowie Bożym Jezus wyjaśnia nam, czego oczekuje Ojciec Niebieski od wszystkich, którzy chcą osiągnąć Szczęście Wieczne Nieba. Tutaj Jezus wylicza dobre uczynki braterskiej miłości bliźniego. Ci, którzy je wypełniają, zostaną nagro­dzeni Szczęściem Wiecznym w Niebie. Ci, którzy ich nie czynią, niestety utracą to Szczęście Nieba.

- W świetle tego Słowa Bożego możemy lepiej zrozumieć wypowiedź Jezusa: "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia Wolę Mojego Ojca, który jest w Niebie." (Mt 7,21). - W ten sposób mamy dalsze, jasne dowody na to, że miłość braterska, na którą Bóg czeka, nie polega jedynie na pięknych słowach, lecz przede wszystkim na dobrych uczyn­kach miłości bliźniego. - Wszystko, co czynimy z miłości do Boga oznacza naszą prawdziwą miłość ku Niemu. Dlatego Jezus mówi: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili". - A że wszystko będzie przez Boga nagrodzone, Jezus potwierdza obietnicą: "Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody." (Mt 10,42).

- W Nowym Katechizmie czytamy piękny przykład: (2449) "...Kiedy matka św. Róży z Limy ganiła ją za przyjmowanie w domu ubogich i kalekich, ona odpowiedziała: «Kiedy służymy ubogim i chorym, służymy Jezusowi. Nie powinniśmy pozostawiać bez pomocy bliźniego, gdyż w naszych braciach służymy Jezusowi»."

- Fundacja Samarytański Ruch Maryi-JEDNOŚĆ-Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi rozpoczęła budowę Miasteczka Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób pomagają nam, otrzymają wielką nagrodę w Niebie, wszystkich zaś, którzy utrudniają realizację tego dzieła, tych czeka wielkie "BIADA!"

- Kto więc wypełnia pouczenia Boże, ten kocha ludzi miłością braterską i ten naprawdę kocha Boga oraz będzie przez Boga nagrodzony bardziej niż się tego spodziewa. - Właśnie tacy posiądą Królestwo Ojca, które już od stworzenia świata jest dla nich przeznaczone, czyli "to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." (1 Kor 2,9).

·      Czy często myślę o tym, co mogę utracić na wieki, jeżeli nie żyję zgodnie z Nauką Zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa, czyli gdy nie spełniam Świętej Woli Ojca Niebieskiego, - a co uzyskam, gdy jestem wierny Nauce Jezusa Chrystusa i Jego wiernych Apostołów?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umo­cnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kalendarz Słowa Bożego

<<  <  Wrzesień 2023  >  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    
 

Dzisiejsze Słowo Boże

Słowo Boże: Rz 13,810

wrzesień
poniedziałek
25
Pn, 25. wrzesień 2023
Słowo Boże:                                  Rz 13,8‑10 "Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO! MIŁOŚĆ…