Drukuj

Słowo Boże: Dz 28,89

Event

Title:
Słowo Boże: Dz 28,89
When:
Pn, 20. listopad 2023
Category:
MODLITWA

Description

Słowo Boże:                                  Dz 28,8‑9

"Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i POMODLIWSZY SIĘ POŁOŻYŁ NA NIM RĘCE I UZDROWIŁ GO. Po tym wszystkim przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Także i tutaj widzimy, co człowiek może osiągnąć Mocą Bożą, którą czerpie z modlitwy. Równocześnie dowiadujemy się, jak bardzo jednomyślne było nauczanie św. Pawła z nauczaniem innych Apostołów, którzy przebywali z Jezusem i od Niego bezpośrednio uczyli się. Te Nauki Jezusa wyjaśnia również pięknie Św. Jakub Apostoł: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w Imię Pana. A MODLITWA PEŁNA WIARY BĘDZIE DLA CHOREGO RATUNKIEM i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. WIELKĄ MOC POSIADA WYTRWAŁA MODLITWA SPRAWIEDLIWEGO." (Jk 5,14‑16).

- Oczywiście nie tylko kapłan jest powołany, upoważniony i zobowiązany modlić się za chorych. Do tej formy miłości bliźniego powołani, upoważnieni i zobowiązani są wszyscy chrześcijanie, a przede wszystkim wszyscy krewni i bliscy chorego.

- Św. Jakub opisuje tu sprawowanie Sakramentu Chorych, który jest dla nas podwójnie ważny: - gdyż może przyczynić się do uzdrowienia chorego, oraz gdyż odpuszcza człowiekowi grzechy, gdy jest przyjmowany z żywą wiarą. - Ileż więc tracą wszyscy, którzy nie chcą przyjmować tego Sakramentu!

·      Jeśli ktoś w moim domu jest chory, czy troszczę się o to, aby na czas, w porę, przyprowadzić kapłana, który by choremu udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych? - Czy zdaję sobie sprawę, że działanie i owocność sakramentu chorych zależy od wiary chorego, od modlitwy kapłana i od gorącej modlitwy obecnych?

·      W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie.

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kalendarz Słowa Bożego

<<  <  Grudzień 2023  >  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    

Dzisiejsze Słowo Boże

Słowo Boże: 2 Tes 2,1617…

grudzień
poniedziałek
4
Pn, 4. grudzień 2023
Słowo Boże:                                  2 Tes 2,16‑17;3,1 "Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez Łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! ... Poza tym, BRACIA, MÓDLC…