E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Wj 34,58

Tytul:
Słowo Boże: Wj 34,58
Kiedy:
Wt, 1. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Wj 34,5‑8

"Pan zstąpił w obłoku, i (Mojżesz) zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział Imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «JAHWE, JAHWE, BÓG MIŁOSIERNY I LITOŚCIWY, CIERPLIWY, BOGATY W ŁASKĘ I WIERNOŚĆ, zachowujący Swą Łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia». I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Bardzo ważne wyjaśnienia na temat Imienia JAHWE, znajdują się w rozważaniu pod datą 1 kwietnia. - Aby ich tu nie powtarzać, proszę przeczytać tamte.

- Bóg objawia się tutaj jako MIŁOSIERNY. - Już na samym początku we wprowadze­niu do rozważań o Miłosierdziu, jest podkreślone, że Oblicze Miłości Bożej ma wiele cudownych barw, stanowiących Jedną, Jedyną Tęczę MIŁOŚCI BOGA!

Jezus poucza nas, że wiara czyni cuda, gdy jest bez wątpienia. Dlatego też żaden grzesznik, pragnący powrotu do Boga, nie powinien wątpić w MIŁOSIERDZIE BOŻE, które wzywa do nawrócenia: "Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed Moich Oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! ... Choćby wasze grzechy były jak szkar­łat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni." (Iz 1,16‑19).

- To samo mówi nam Jezus jeszcze wyraźniej i krócej: "BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY SŁUCHAJĄ SŁOWA BOŻEGO I ZACHOWUJĄ JE." (Łk 11,28).

Nie powinniśmy jednak przy tym zapominać, że Bóg oprócz tego, że jest Miłosierny, jednocześnie jest też Sprawiedliwy.

- Często czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg zsyła kary. Trzeba tu jednak wyjaśnić, że Dobroć Boga nie chce karać człowieka, lecz go ratować. O tym mówi nam sam Pan Jezus: "Albowiem Bóg nie po to posłał Swego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego." (J 3,17-18), - a w innym miejscu:
"A jeżeli ktoś posłyszy Słowa Moje, ale Ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje Słów Moich, ten ma swego sędziego: SŁOWO, które powiedziałem, Ono to będzie go sądzić w Dniu Ostatecznym." (J 12,47‑48).

A jeszcze gdzie indziej Pan Jezus poucza nas o oczyszczającej Mocy Słowa Swego: "Wy już jesteście czyści dzięki SŁOWU, które wypowiedziałem do was." (J 15,3).

- Karę Bożą trzeba więc rozumieć nie jako złość czy złośliwość Boga, lecz jako owoc grzechu. Każdy grzech, czyli każde nieposłuszeństwo Prawu Bożemu, ma to do siebie, że zawiera w sobie jad, truciznę przewrotności szatana, która wywraca w  człowieku wszystko do góry nogami. Grzech mówi o szczęściu, przyrzeka szczęście, w rzeczywistości jednak prowadzi do nieszczęścia oraz sprowadza ból, cierpienia i łzy. - Otumaniającą siłą grzechu jest uczucie jakiegoś tajemniczego przedsmaku zadowolenia czy szczęścia, które zaślepia człowieka i któremu człowiek niestety często ulega.

Człowiek, który zgrzeszył, ale chce się poprawić, spokojnie może ufać Miłosierdziu Bożemu, pokornie prosić Boga o Jego Litość i starać się unikać popełniania grzechów.

Grzech przynosi nie tylko osobiste, przykre konsekwencje dla człowieka, ale często również wyrządza wiele szkody innym. - Dziś jesteśmy świadkami wielu tragedii wśród młodzieży, będących owocem przede wszystkim braku dobrego religijnego wychowania dzieci przez ich rodziców i wychowawców, albo też innych błędów wychowawczych. - Jeśli dzieci nie są wychowywane w duchu chrześcijańskim i nie są napominane do zachowywania Porządku Bożego, nie możemy się dziwić ich złemu zachowaniu, złym obyczajom, upadkowi moralności, duchowości, zanikowi wszelkich zasad dobroci, uczciwości, łagodności, prawdy, sprawiedliwości itp..

- Należy jasno podkreślić, że za taki stan, w jakim znajduje się nasza młodzież, nie ponosi winy Bóg, lecz szatan i ci ludzie, którzy nie słuchają Boga, lecz idą za kuszącymi i mamiącymi podszeptami złego ducha i zepsutego świata.

·       Czy zanotowałem dobrze w mej pamięci co uczynił Mojżesz, kiedy usłyszał Głos Boży, i czy jestem gotów naśladować go, gdy słyszę ten sam Głos Boga w  każdym Słowie Bożym? - Czy modlę się za własnych i za innych rodziców i wychowawców, aby prawidłowo wychowywali dzieci i młodzież według zbaw­czych Zasad Ewangelii Jezusa Chrystusa?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

 Modlitwa dnia:

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj mu poznać, co należy czynić, i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…