E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Tb 14,4b6a

Tytul:
Słowo Boże: Tb 14,4b6a
Kiedy:
Śr, 9. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Tb 14,4b‑6a

"Wierzę Słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony. WTEDY ZNOWU BÓG ZLITUJE SIĘ NAD NIMI. I POŚLE ICH BÓG DO ZIEMI IZRAELSKIEJ, I ODBUDUJĄ ZNOWU DOM, wprawdzie nie taki jak pierwszy, aż do chwili, w której dokona się czas świata. A potem powrócą z niewoli wszyscy i odbudują w chwale Jerozolimę, a w niej odbudują dom Boży, tak jak to przepowiedzieli o nim prorocy Izraela.
I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się i prawdziwie czcić będą Boga."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Tutaj przypomina nam Tobiasz kilka przepowiedni o Jerozolimie i Izraelu jako Narodzie Bożym, na którym one muszą się jeszcze wypełnić. Nie jest wykluczone, że nawet my sami będziemy naocznymi świadkami tego, co przepowiadali prorocy i o czym Tobiasz był przekonany, że nadejdzie i wypełni się. - Mimo wielu błędów Izraela, Bóg to sprawi w nagrodę za przechowanie prawdziwej wiary w Niego!

- Z powyższego Słowa Bożego dowiadujemy się, że Miłosierdzie Boże ma swój własny czas działania, który my musimy szanować i respektować. Czas ten wyznacza sam Bóg, według Swoich Planów i według Swej Odwiecznej Mądrości!

- To znaczy, że kiedy modlimy się i prosimy o Miłosierdzie Boże, musimy czekać cierpliwie, aż Bóg ześle Swą Łaskę, kiedy na to przyjdzie właściwy, tj. przez Niego wyznaczony czas. - Już w Psalmach czytamy, że nieraz oczekiwanie na Łaskę Pana jest ciężkie: "Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby; ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga; lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...? Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje Miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu? Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, posłanie moje skrapiam łzami." (Ps 6,3‑7), a na końcu czytamy: "Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę." (Ps 6,10). - Jeśli więc i my będziemy wierni Panu, ale i cierpliwi w czekaniu, na pewno doczekamy się Jego Łask.

- We wszystkich rozważaniach pamiętajmy zwłaszcza o tym jednym, a mianowicie, że ze stratą miłości do Pana Boga człowiek traci jasność umysłu, a więc i jasność odczucia sprawiedliwości i miłosierdzia. Wtedy zwycięża w człowieku egoizm i duszą zaczyna władać piekło, które wcześniej czy później zniszczy wewnętrzne szczęście i pokój człowieka.

·       Czy umiem pokornie prosić Miłosiernego i Wszechmogącego Boga i Ojca o Łaskę cierpliwości i wytrwałości, zwłaszcza na trudne godziny życia, kiedy ze wszystkich stron walą się na mnie różne utrapienia i cierpienia? - Czy zawsze pamiętam o tym, że do uczynków miłosierdzia względem duszy należy również cierpliwe znoszenie krzywd?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokor­nie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…