E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Iz 63,7.9

Tytul:
Słowo Boże: Iz 63,7.9
Kiedy:
N, 13. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Iz 63,7.9

"SŁAWIĆ BĘDĘ DOBRODZIEJSTWA PAŃSKIE, chwalebne czyny Pana, wszystko, co nam Pan wyświadczył, I WIELKĄ DOBROĆ dla domu Izraela, JAKĄ NAM OKAZAŁ W SWOIM MIŁOSIERDZIU i według mnóstwa Swoich Łask. .....
W każdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub Anioł, lecz Jego Oblicze ich wybawiło. W Miłości Swej i Łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na Siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Tak sławił prorok Izajasz Miłosierdzie Boga za wszystko, co Bóg dobrego uczynił dla Izraela. - Podobnie Matka Pana Jezusa, Bogurodzica Dziewica Maryja, sławiła Go w Swoim cudownym Magnificat. Maryja, mając świadomość wielkich Łask, którymi Bóg Ją, Jej naród i cały świat obdarzał, na pewno codziennie, i to wiele razy, śpiewała Bogu dziękczynienie, chwałę i uwielbienie. - Uczmy się tego od Matki Najświętszej i naśladujmy Ją zwłaszcza w dniu, kiedy wspominamy Objawienia z Fatimy, których wierne spełnienie wyprasza Miłosierdzie Boga: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego Imię - a Swoje Miłosier­dzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją." (Łk 1,46-50).

- Maryję, Matkę Jezusa, Królową Wszechświata, nazywamy również Pośredniczką wszelkich Łask. Ta prawda wypływa stąd, że Jezus jest Skarbcem wszelkich Łask Boga dla człowieka. Ten Skarbiec otrzymaliśmy od Ojca Niebieskiego w Duchu Świętym przecież przez Maryję. Stąd jasno wynika, że Maryja jest Pośredniczką wszelkich Łask, które Bóg przez Nią przekazał ludzkości w Jezusie!

- "Dziękujcie ZAWSZE za WSZYSTKO Bogu Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!" (Ef 5,20).

- Pan Jezus powiedział do błogosławionej S. Faustyny: "Przypominam ci, córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w Miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się Łaska dla świata całego - Miłosierdzie zwyciężyło Sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla Miłosierdzia Mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę tajemnicę." (Dzienniczek V 1572). - W ten sposób możemy wyprosić wiele Miłosierdzia Bożego!

·      Czy wiernie naśladuję Maryję w Jej sposobie wysławiania i uwielbiania Boga, aby w ten sposób osiągnąć Jego wielkie Miłosierdzie dla siebie samego, dla mojej rodziny, dla mego narodu i dla całego świata?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…