E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Ps 103,16.8

Tytul:
Słowo Boże: Ps 103,16.8
Kiedy:
Śr, 16. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Ps 103,1‑6.8

"Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte Imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziej­stwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię Łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. MIŁOSIERNY JEST PAN I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO ŁAGODNY."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Gdy porównamy to Słowo Boże z tym, które wczoraj rozważaliśmy, widzimy w nich wielkie podobieństwo i jedność myśli. Również i dziś Miłość Boga ukazuje się jako ta, która wyświadcza wielkie dobrodziejstwa człowiekowi - odpuszcza winy, leczy wszystkie niemoce, wybawia życie od zguby, a dalej: obdarza Łaską zmiłowania, nasyca dobrami, bierze w opiekę uciśnionych, działa sprawiedliwie, a więc nikomu nie wyrządza krzywdy, czyli nie jest okrutną, zawistną, zapalczywą, jak to w innych miejscach niefortunnie jest określona. Naprawdę więc "MIŁOSIERNY JEST PAN I  ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO ŁAGODNY." - Te poprawki najlepiej wprowadził w życie sam Pan Jezus w Swoich Naukach o Miłości, Dobroci i  Miłosierdziu Boga Ojca Niebieskiego, oraz Swoim Świętym Przykładem Życia, z pełnią Miłosierdzia dla wszystkich skruszonych w sercu, dla wszystkich, którzy szczerze pragną powrotu do Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości Boga. - Widzimy to bardzo wyraźnie m.in. w przypowieści o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32), albo w opowiadaniu o niebezpieczeństwie, w jakim była kobieta cudzołożna, którą Żydzi chcieli ukamienować, a którą Jezus uratował i której przebaczył grzechy, napominając ją jednak: "I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!" (J 8,11).

W tych i innych wypadkach Jezus ukazuje nam Miłość Bożą nie jako tę, która potępia, lecz jako tę, która ratuje, podnosi, wspomaga, leczy, uzdrawia i uświęca.

- Słowo Boże dziś ponownie ukazuje nam uwielbienie Boga przez człowieka, który pełen wdzięczności pamięta o dobrodziejstwach Bożych, będących dla niego Łaskami płynącymi od Boga, a nie czymś zwykłym, naturalnym itp. Jego serce i dusza pełne wdzięczności radośnie uwielbiają Boga, gdyż zdaje sobie sprawę, jak małym, nędznym i bezradnym jest bez pomocy Bożej. - O tym wszystkim dziś tak wielu ludzi niestety zapomina i to tak dalece, że wielu nie dziękuje Panu Bogu nawet za chleb powszedni. - Jeżeli jednak pomyślimy poważnie o wszelkich dobrodziejstwach Boga oraz o małych czy też większych cudach, które Bóg w życiu codziennym dla każdego człowieka czyni, a których człowiek najczęściej nie zauważa, wtedy z  pewnością znajdziemy jeszcze więcej powodów, aby Bogu coraz doskonalej wyrażać naszą wdzięcznością, miłość, i uwielbienie za Jego wielkie MIŁOSIERDZIE, Dobroć, Cierpliwość, Łagodność itp.

- O ileż bardziej zbawiennym i ubogacającym w Łaski byłoby uwielbianie Ojca Niebieskiego w częstej modlitwie psalmami, hymnami, czy też własnymi słowami, spontanicznie wychodzącymi z serca i z duszy, zgodnie z tym, co tłumaczy Jezus: "Przecież z obfitości serca usta mówią." (Mt 12,34).

(O Sakramencie Pokuty jako Koronie Miłosierdzia Bożego - patrz na str. 52)

"Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca, ten Miłosier­dzia dostąpi." (Prz 28,13). - "Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości." (1 J 1,9).

·      Czy dokładnie zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele cudownych uzdrowień duszy, a nawet ciała oraz z tego płynących radości mógłbym doświadczyć, gdybym wdzię­cznym sercem częściej chwalił i uwielbiał Ojca Niebieskiego za Jego Dobroć, Cierpliwość i Miłosierdzie, jak to czyni Psalmista, czy jak to czyniła Matka Boża Maryja i wszyscy Święci?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z To­bą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…