E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Ps 145,810

Tytul:
Słowo Boże: Ps 145,810
Kiedy:
So, 19. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Ps 145,8‑10

"PAN JEST ŁAGODNY I MIŁOSIERNY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO ŁASKAWY. Pan jest dobry dla wszystkich i JEGO MIŁOSIERDZIE OGARNIA WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie Dzieła Twoje i Święci Twoi niech Cię błogosławią! Pan jest sprawiedliwy na wszystkich Swych Drogach i łaskawy we wszystkich Swoich Dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go lękają, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z  pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą Chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego Święte Imię na zawsze i na wieki."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- Ten psalm poucza nas, że Bóg w Swoim MIŁOSIERDZIU, w Swej Cierpliwości i Dobroci, pragnie pomóc wszystkim ludziom, którzy Go wzywają szczerze. Bóg jednak oczekuje od nas miłości i pełnego zaufania do Niego oraz wdzięczności. Dlatego powinniśmy uważnie słuchać każdego Słowa Bożego, rozważać Je w swoim sercu jak Maryja oraz być Mu posłuszni we wszystkim jak słudzy w Kanie Galilejskiej.

Na koniec dzisiejszego fragmentu słyszymy poważne ostrzeżenie dla występnych, tj. przede wszystkim dla tych, którzy grzeszą lekkomyślnie i nierozważnie, a w ten sposób nadużywają Miłosierdzia Bożego i Jego Dobroci. Ale niech nikt nie łudzi się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić (por. Gal 6,7-8). - "Ma Pan Miłosierdzie, ale i zapalczywość, hojny w zmiłowania, ale i gniew wylewa. Jak wielkie Miłosier­dzie, tak wielka i Jego surowość, sądzi człowieka według jego uczynków. Nie ucieknie grzesznik z rzeczą skradzioną ani cierpliwość bogobojnego nie dozna zawodu. Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce i każdy według uczynków swych znajdzie (odpłatę)." (Syr 16,11b‑14).

- Bóg jest sprawiedliwy, ustanowił Swe Prawa tak, że każdy, kto ich nie przestrzega, automatycznie ponosi mniejszą lub większą karę. Bóg jednak nie zastawia pułapki na człowieka. Bóg mówi nam: - co, w jaki sposób, gdzie i kiedy sprowadzi na nas nieszczęście. Oczywiście jeżeli człowiek nie słucha rad, pouczeń i przestróg Jezusa czy Jego Apostołów, znajduje łzy i nieszczęście. Dlatego św. Piotr przestrzega: "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie." (1 P 5,8‑9).

- Czasami ludzie gniewają się na Pana Boga, gdy On im nie daje takiej Łaski, o jaką oni proszą, ani wtedy, kiedy oni chcą ją otrzymać. Nieraz nawet oburzają się na Pana Boga, gdy Pan Bóg nie wysłuchuje ich próśb o ziemskie powodzenie czy dobrobyt,  widząc, jak dobrze się powodzi kłamcom, oszustom i innym grzesznikom. Dlatego Psalmista poucza: "Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu." (Ps 37,1‑8). - A dalej: "Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu: bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim." (Ps 49,17‑18).
- "Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. ... Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają i niech zawsze mówią: «PAN JEST WIELKI» ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś Wspomożycielem moim i Wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!" (Ps 40,5.17-18).

- Przy rozważaniu powodzenia w życiu grzeszników, musimy uwzględnić ten fakt, że dochodzą oni do dóbr doczesnych najczęściej tą drogą, która przyniesie im niestety zgubę wieczną i wieczne nieszczęście. Tych Jezus ostrzega: "Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?" (Mt 16,26).

- Ponadto, patrząc na powodzenie grzeszników, pamiętajmy, że Bóg jest sprawiedliwy, a więc za każde, choćby najmniejsze dobro wynagradza. Jest też prawdą, że nawet najwięksi grzesznicy czynią tu i tam czasami jakieś dobro, które jednak nie wystarcza do tego, aby osiągnąć Szczęście Wieczne, a więc Bóg nie wzbrania tym ludziom cieszyć się na ziemi bardzo kruchym, przemijającym szczęściem.
Tę prawdę pięknie naświetla nam Pan Jezus w przypowieści o bogaczu i biednym Łazarzu (por. Łk 16,19-31).

- Inni zaś, którzy żyją sprawiedliwie i pobożnie, a jednak czasem grzeszą, nie zasługują na wieczne potępienie, ale muszą się wcześniej oczyścić zanim wejdą do Wiecznej Radości Nieba. To oczyszczenie dokonuje się albo w tzw. czyśćcu wśród niestety okrutnych mąk tęsknoty za Bogiem, które kiedyś jednak się skończą, - albo przez cierpliwe znoszenie cierpień w tym ziemskim życiu. Św. Paweł więc pociesza: "Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się w nas objawić." (Rz 8,18). - "Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń." (1 P 1,6).

·      Czy w różnych, ciężkich sytuacjach mego życia szukam pomocy przede wszystkim u Pana Boga, w Prawdzie każdego Słowa Bożego? - Czy umiem czerpać siłę i nadzieję na zwycięstwo, patrząc na przykład Życia Jezusa, Maryi, Apostołów i całej rzeszy Świętych?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umo­cnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…