E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Ef 2,15

Tytul:
Słowo Boże: Ef 2,15
Kiedy:
Pn, 28. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Ef 2,1‑5

"I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A BÓG, BĘDĄC BOGATY W MIŁOSIERDZIE, PRZEZ WIELKĄ SWĄ MIŁOŚĆ, JAKĄ NAS UMIŁOWAŁ, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem PRZYWRÓCIŁ DO ŻYCIA. Łaską bowiem jesteście zbawieni."

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważaniach:

- To Słowo Boże tłumaczy nam coś fundamentalnie ważnego, a mianowicie, że "BÓG, BĘDĄC BOGATY W MIŁOSIERDZIE, PRZEZ WIELKĄ SWĄ MIŁOŚĆ, JAKĄ NAS UMIŁOWAŁ... razem z Chrystusem PRZYWRÓCIŁ (nas) DO ŻYCIA." - To oznacza, że nasze Wieczne Życie zależy od naszej jedności z Jezusem Chrystusem. O tym poucza nas sam Pan Jezusa: "Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (J 14,6) oraz:

"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec Mój jest tym, który (go) uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja (będę trwał) w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a SŁOWA MOJE w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec Mój przez to dozna Chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się Moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w Miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać Moje Przykazania, będziecie trwać w Miłości Mojej, tak jak Ja zachowałem Przyka­zania Ojca mego i trwam w Jego Miłości. To wam powiedziałem, aby RADOŚĆ MOJA w was była i aby radość wasza była PEŁNA." (J 15,1‑11).

- Nieposłuszeństwo względem Woli Bożej jest już samo w sobie ciężkim grzechem, prowadzi zaś także do innych grzechów i czyni nas niewolnikami złego ducha. Te fragmenty Pisma Świętego pokazują nam wyraźnie, że nasze Wieczne Zbawienie zależy w pierwszym rzędzie od Łaski Miłosiernego Boga, wysłużonej nam przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i Dobrego Miłosiernego Samarytanina z Nieba.

- Jak wielką wdzięczność i miłość, a więc i wierność oraz posłuszeństwo jesteśmy Mu dłużni dla Jego Chwały, a ostatecznie dla naszego szczęścia!

·       Czy jestem wdzięczny Bogu, Ojcu Miłosiernemu, Jego Odwiecznemu Synowi Jednorodzonemu oraz uświęcającemu nas Duchowi Świętemu, i to za wszystko, co otrzymujemy jako Łaskę i Błogosławieństwo Boga? - Czy w moich cier­pieniach uczę się od Jezusa dźwigać swój krzyż cierpliwie, w milczeniu oraz w miłosnym oddaniu i zjednoczeniu z Nim?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

Modlitwa dnia:

Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Słowo Boże: 2 Mch 6,1216…

sierpień
wtorek
3
Wt, 3. sierpień 2021
Słowo Boże:                                  2 Mch 6,12‑16 "Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnę­bienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dob…