Apostolat

Naszym celem jest zapewnienie, zwłaszcza w rodzinach,

Codzienna MODLITWA WSPÓLNA.
Z rozważeniem SŁOWA BOŻEGO.

  • CODZIENNIE: tak jak organizm potrzebuje jedzenia na co dzień - tak dusza potrzebuje duchowego pokarmu każdego dnia!
  • WSPÓLNIE: ponieważ Jezus mówi nam: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

    Tutaj też Kalendarz Słowa Bożego.

W tym celu zapraszamy do "Rodziny Słowa Bożego".

Oferujemy również pomoce do rozważania:

Nasz Charyzmat

Słowo Boże
Dla nas Słowo Boże jest wolą Bożą.
(rozważać Słowo Boże i żyć zgodnie z nim).
Miłość bliźniego
Miłosierny Samarytan, z przypowieści o Jezusie, to nasz przykład do naśladowania. Więc korzystamy z naszych talentów w tym duchu.
Adoracja
W adoracji dziękujemy Jezusowi, - odnajdujemy uzdrowienie naszych urazów i wzmacniamy nasze słabości.
Apostolat
Rozważane Słowo Boże, przekazujemy dalej poprzez:
katechezie, - apostolat pism, - Apostolstwo medialne i rekolekcje.
Maryia
Słuchanie Słowa Bożego, rozwaźanie go i życie nim jak Maryja.
Wierność doktrynie Kościoła
- Pogłębiamy pisma papieskie.
- Kierujemy się Katechizmem Kościoła Katolickiego.
  • Słowo Boże
  • Miłość bliźniego
  • Adoracja
  • Apostolat
  • Maryia
  • Wierność doktrynie Kościoła

Dzisiejsze Słowo Boże

No events found.
Samaritanie PMNSM
Do strony głównej

Impressum

Wszystkie nazwy, terminy, znaki i grafiki używane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Prawa wszystkich wymienionych i używanych znaków towarowych są wyłącznie z ich właścicielami. 'Czytaj więcej'

Dane bankowe: Właściciel: 
Brüder Samariter FLUHM - Österreich
Bank: Raiffeisenkasse Baden bei Wien
IBAN: AT29 3204 5002 0251 8264
BIC: RLNWATWWBAD

Bracia Samarytanie PMNSM

image
+43 (0) 2673 / 2271
Kloster Hafnerberg
Hafnerberg 13
2571 Nöstach
samariter@fluhm.at