Apostolat

Naszym celem jest zapewnienie, zwłaszcza w rodzinach,

Codzienna MODLITWA WSPÓLNA.
Z rozważeniem SŁOWA BOŻEGO.

  • CODZIENNIE: tak jak organizm potrzebuje jedzenia na co dzień - tak dusza potrzebuje duchowego pokarmu każdego dnia!
  • WSPÓLNIE: ponieważ Jezus mówi nam: "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20).

    Tutaj też Kalendarz Słowa Bożego.

W tym celu zapraszamy do "Rodziny Słowa Bożego".

Oferujemy również pomoce do rozważania:

Nasz Charyzmat

Słowo Boże
Dla nas Słowo Boże jest wolą Bożą.
(rozważać Słowo Boże i żyć zgodnie z nim).
Miłość bliźniego
Miłosierny Samarytan, z przypowieści o Jezusie, to nasz przykład do naśladowania. Więc korzystamy z naszych talentów w tym duchu.
Adoracja
W adoracji dziękujemy Jezusowi, - odnajdujemy uzdrowienie naszych urazów i wzmacniamy nasze słabości.
Apostolat
Rozważane Słowo Boże, przekazujemy dalej poprzez:
katechezie, - apostolat pism, - Apostolstwo medialne i rekolekcje.
Maryia
Słuchanie Słowa Bożego, rozwaźanie go i życie nim jak Maryja.
Wierność doktrynie Kościoła
- Pogłębiamy pisma papieskie.
- Kierujemy się Katechizmem Kościoła Katolickiego.
  • Słowo Boże
  • Miłość bliźniego
  • Adoracja
  • Apostolat
  • Maryia
  • Wierność doktrynie Kościoła

Schwestern

Nasza pełna nazwa
Siostry Samarytanki
Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
 
Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą wspólnotę religijną.

Nasza społeczność postrzega siebie jako "DZIEŁO MARYI".
Słysząc słowo Boże, rozważając go i żyjąc nim. Zobacz też "o nas".
W szczególności nasza wspólnota opiera się na słowach Jezusa z ewangelii.
Szczególnie z przypowieści o "Miłosiernym Samarytaninie" w Ewangelii Łukasza.

 
Samaritanie PMNSM
Do strony głównej

Impressum

Wszystkie nazwy, terminy, znaki i grafiki używane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Prawa wszystkich wymienionych i używanych znaków towarowych są wyłącznie z ich właścicielami. 'Czytaj więcej'

Dane bankowe: Właściciel: 
Brüder Samariter FLUHM - Österreich
Bank: Raiffeisenkasse Baden bei Wien
IBAN: AT29 3204 5002 0251 8264
BIC: RLNWATWWBAD

Bracia Samarytanie PMNSM

image
+43 (0) 2673 / 2271
Kloster Hafnerberg
Hafnerberg 13
2571 Nöstach
samariter@fluhm.at