E-mailDrukujWyeksportuj do ICS

Słowo Boże: Tb 8,1517

Tytul:
Słowo Boże: Tb 8,1517
Kiedy:
N, 6. czerwiec 2021
Kategoria:
MIŁOSIERDZIE

Opis

Słowo Boże:                                  Tb 8,15‑17

"Wtedy dziękowali Bogu Niebios i mówili: «Bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem! Niech Cię wielbią po wszystkie wieki. Bądź uwielbiony, ponieważ mnie ucieszyłeś i nie stało się, jak przypuszczałem. POSTĄPIŁEŚ Z NAMI WEDŁUG WIELKIEGO TWEGO MIŁOSIERDZIA. Bądź uwielbiony, ponie­waż się zmiłowałeś nad dwoma jedynakami, OKAŻ IM, PANIE, MIŁOSIERDZIE I OCAL ICH! Pozwól im dokończyć życia w szczęściu i w Łasce!»"

P: Oto Słowo Boże! — W: Bogu niech będą dzięki!

Pomoc w rozważania:

- Tak modlił się Raguel, ojciec Sary i dziękował za Łaskę Miłosierdzia, jaką Bóg obdarzył jego córkę i zięcia.

Ten przykład poucza, jak również i dzisiaj, ludzie powinni żyć zjednoczeni z Bogiem i dziękować Bogu za wszelkie dobro, które otrzymują przez Miłosierdzie Boże. Gdyby wszyscy ludzie więcej modlili się o Miłosierdzie Boże i dziękowali Bogu za wszelkie Łaski, i uwielbiali Boga w każdej sytuacji życia, wtedy na pewno Bóg w Swoim Miłosierdziu zlewałby na nich więcej Błogosławieństwa i byłoby wśród ludzi więcej szczęścia i pokoju. - Tej mądrości życia możemy zaczerpnąć z pięknych pouczeń Psalmów: "Złóż Bogu ofiarę dziękczynną i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu, wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz. ... Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże Zbawienie." (Ps 50,14-15.23).

- Tego uwielbienia i dziękczynienia Bogu uczmy się od Matki Najświętszej, Maryi, cudownej Opiekunki wszystkich rodzin. Ona to ustawicznie w swym sercu i całym swym życiem Bogu śpiewała: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego Imię - a Swoje Miłosierdzie na pokolenia i pokolenia (zachowuje) dla tych, co się Go boją." (Łk 1,46‑50).

- Najskuteczniejszą prośbą zanoszoną do Boga jest zawsze dziękczynienie i  uwielbienie Go! - Wtedy otwierają się Skarby Miłosierdzia Bożego nad nami i spływa na nas, obfite jak deszcz, Jego Błogosławieństwo. - Nie zapomnijmy przy tym, aby za wszelką pomoc dziękować również Matce Najświętszej, Aniołom i Świętym w Niebie, bo w ten sposób zaskarbiamy sobie również ich miłość i pomoc.

·       Czy codziennie pamiętam o tym, aby za wszystko dziękować Miłosierdziu Bożemu, za wszystko uwielbiać Boga i Jemu oddawać należną Cześć i Chwałę?
- Czy mam odwagę przypominać o tym innym, a zwłaszcza pouczać o tym dzieci i młodzież, bo przecież od tego naprawdę zależy ich i innych ludzi szczęście i pokój?

W świetle Słowa Bożego - czyniąc dobre postanowienie - przeprośmy Boga za wszelkie nasze zaniedbania, winy i grzechy, z pokorą prosząc o ich przebaczenie

 Modlitwa dnia:

Módlmy się: Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.